Stress är det absolut vanligaste arbetsmiljöproblemet inom både privat och offentlig tjänstesektor. Handlar det om att dessa medarbetare har för mycket att göra på alldeles för kort tid? Att de saknar resurser? Eller förmåga? Nej, arbetsbelastningen är nämligen inte den största anledningen till stress, i alla fall inte enligt en ny rapport från företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsor. 

De första tecknen på utmattning och långtgående stress är bl.a. frustration, lättirritation, minnessvårigheter och förvirring. Det som gör medarbetarna mest stressade är ett dåligt ledarskap och omorganisationer. Först därefter kommer hög arbetsbelastning, vilket på många arbetsplatser också kan förhindras av en inkännande, förstående och kommunikativ chef som har ett bra ledarskap. En annan viktig aspekt som dyker högt upp på listan med orsaker till denna stress är obalans i livspusslet (dvs, svårigheter med work-life-balance).

Som du ser är dessa tre komponenter från tre helt olika nivåer. Stressen handlar således både om organisatoriska faktorer, chefsfaktorer och individfaktorer. Här är lösningarna på denna arbetsrelaterade stress:

Vad kan organisationen göra? Ge personalen coaching och stöd i förändringsprocessen!

En omorganisation är ingenting som går att ”fixa till” – men den avgörande frågan här är hur organisationen, och framför allt de närmsta cheferna, stöttar sina medarbetare genom förändringsprocessen? Alltför ofta hör jag att kommunikation är den största bristfaktorn vid en omorganisation, sett ur ett medarbetarperspektiv. Det alla arbetsgivare bör förstå är hur psykologi spelar roll denna situation. Bristande kommunikation skapar nämligen ovisshet vilket i sin tur skapar oro. En orolig medarbetare kan inte fokusera på det viktigaste (att leverera!) utan börjar i stället att fokusera på oron, kanske utvecklar hen ett katastroftänk och börjar må psykiskt dåligt, framkallar negativitet och konflikter eller lägger all energi på att söka lösningar på att stilla sin oro (vilket t.ex. kan vara att söka nytt jobb). Denna oro smittar också lätt av sig på andra i gruppen och spekulationer triggas igång. Detta kan förhindras om medarbetarna får klarhet i vad, varför, när och hur (vad kommer att ske, varför ska det ske, när kommer det att ske och hur kommer det att påverka mig?) – samt får någon att bolla sina tankar, känslor och behov med, förslagsvis en utomstående coach, terapeut eller psykolog (kontakta mig här så kan vi diskutera hur jag kan hjälpa er organisation).

Vad kan företaget göra för cheferna? Ge ledarskapsutveckling med fokus på beteendevetenskap

Ett dåligt ledarskap kan påverkas på många sätt. Framför allt bör en person som har en specialistkompetens inte nödvändigtvis bli chef innan denne har tränats och testats inom fältet för ledarskap. En bra chef som har ett gott ledarskap är inkännande, förstående, vägledande och gränssättande, det vill säga: mentaliserande. En chef som har god mentaliseringsförmåga kan se såväl sitt eget beteende utifrån som se sina medarbetare inifrån, vilket innebär att hen kan balanser både sina och företagets behov gentemot medarbetarnas behov och göra situationsunika avvägningar. Det är viktigare att vara en ”people-person” än att ha ”specialistkompetens” inom det område hen chefar över. Detta tycks många organisationer helt ha lämnat utanför. För att kunna vägleda sitt team behöver ledaren också ha god insyn i vad, vilka och hur (vad driver mina medarbetare, vilka är deras styrkor/svagheter och hur föredrar de att jobba för att må bra och prestera ännu mer?). Detta är något som DiSC-analysen kan hjälpa ledaren och teamet att få klarhet i.

Vad kan företaget göra för den enskilda individen? Ge medarbetarutveckling med fokus på att hitta balans i livet – och minska stressen!

Alla har makten över sin egen livssituation, det är ingen klyscha – det är ett faktum. Varje individ har ett eget ansvar i att få ihop sitt livspussel. Tyvärr är det dock en uppgift som blir överväldigande för många, varpå de undviker ansvaret och lägger makten i någon annans händer. Att hitta en balans mellan jobb, familj och fritid är ingen omöjlighet, men det kräver såväl kunskap, reflektion, insikter och en handlingsplan för att det ska bli möjligt. Frågor som medarbetarna sällan ställer sig är: ”Hur mår jag, egentligen? Hur påverkar min livssituation min hälsa? Hur påverkar stressen min kropp? Hur vill jag leva? Vad är viktigast i mitt liv? Hur tar jag kontroll över stressen? Vad ger mig energi – vad tar min energi? Hur kan jag strukturera, prioritera och vinna tid? Hur kan jag skapa återhämtning och glädje?”. Varje medarbetare kan göra enorm skillnad bara genom att hitta svaren på dessa frågor – och få verktyg till att bryta sina mönster. Detta kan föreläsningen Stressa mindre – må bättre hjälpa dem med.

Ladda ner rapporten från Sveriges Företagshälsor nedan genom att klicka på bilden
arbetshälsa_rapport2016

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Jacqueline Joo
föreläsare ∙ KBT-terapeut ∙ DiSC- & ICF-coach ∙ ”relationsexpert” ∙ författare

Aktuella föreläsningsteman 2016:

RELATIONER & KOMMUNIKATION
Maxa din sociala kompetens
Stärk relationerna med socialpsykologins viktigaste verktyg – mentalisering! (Individen i fokus)
Skapa framgångsrika team
Samarbeta smartare genom ökad personkännedom & ärligare kommunikation. (Gruppen i fokus)
Fantastisk försäljning & service
Läs av kunderna på mindre än 1 minut – och ge dem det de vill ha! (Kunden i fokus)

STRESSHANTERING
Stressa mindre – må bättre!
Förebygg utmattning med KBT. (Individen i fokus)
Social utbrändhet
Nya negativa trenden för kvinnor? (Kvinnor i fokus)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

WC Captcha 92 − = 91

JJ_bloggen

Hej! Jag är Jacqueline Joo. Som relationsexpert, KBT-terapeut, föreläsare och författare hjälper jag både individer och företag att förstå sig själva och andra ännu bättre.

Jag är flitigt anlitad av Sveriges största medier och intervjuas ofta som relationsexpert i TV4 Nyhetsmorgon, Lyxfällan, Aftonbladet och Expressen. Mellan 2010-2015 var jag även återkommande gäst hos Vakna med NRJ.

Här inne skriver jag om hur man kan förbättra sitt relationsskapande med hjälp av ökad personkännedom, bättre förståelse för såväl sina egna som andras känslor, förhöjd social kompetens och effektiv kommunikation. Jag postar även en bråkdel av de intervjuer och program jag figurerat i (tyvärr hinner jag tråkigt nog inte fånga upp allt!).

Hösten 2015 släppte jag min populär- vetenskaplig bok inom relationspsykologi:
Din dolda sociala förmåga. Tyvärr är den helt slutsåld ute i handeln. Den finns på bibliotek runt om i Sverige – eller så kan du köpa den senaste upplagan direkt av mig, skicka ett mejl till info@jooconsulting.se.

Omslag_dindoldasocialaformaga_bloggwidget

NYFIKEN på min bok? Du kan köpa den senaste upplagan direkt av mig, skicka ett mejl till info@jooconsulting.se.