Mitt namn är Jacqueline Joo

Jag hjälper företag att stärka teamet och skapa bättre kundrelationer

ökad personkännedom ∙ förhöjd social kompetens ∙ effektivare kommunikation

Dessa tre komponenter förbättrar företagets relationer, främjar den psykiska hälsan – och ökar lönsamheten! Jag utbildar styrelse- och ledningsgrupper samt chefer och medarbetare. Jag använder mig av DiSC-beteendeanalys och vetenskapliga psykologiska teorier i kombination med professionella coachingstrategier och enkla KBT-interventioner.

JacquelineJoo_pressbild_2_2013_300dpi_halvkropp

Ny statistik alla arbetsgivare borde känna till – och agera proaktivt på!

Stressen på arbetsplatser inom Europa ökar markant, främst på grund av psykosociala faktorer. Det visar en undersökning från Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) där 50 000 företag från 36 olika europeiska länder deltagit. Sverige låg i topp i flera kategorier, vilket är oroväckande.

Samtidigt införde Arbetsmiljöverket nya riktlinjer som trädde i kraft 31 mars 2016. Enligt lag måste nu alla arbetsgivare i Sverige jobba aktivt med att främja den sociala arbetsmiljön.
Rent konkret innebär det att alla företag som har anställda (även de som hyr in personal) ska agera förebyggande och se till att de sociala relationerna är bra på arbetsplatsen. Varje arbetsgivare ska bland annat se till att det finns en fungerande kommunikation, att de anställda får socialt stöd och att samarbetet fungerar väl i arbetsgrupperna.

 • Svenska företag är sämst i Europa på att kommunicera och samarbeta inom organisationen. Sverige ligger i topp med sina 35 procent – jämfört med Europagenomsnittet på 17 procent.
 • Över 60 procent av svenska företag ger inte sin personal utbildning i hur de ska hantera psykosociala risker.

 • Detta är några psykosociala risker på företag:
  Dåliga relationer, vilket bl.a innefattar dåligt samarbete, oacceptabelt bemötande av kollegor, onödiga missförstånd och konflikter, svårighet att hantera jobbiga kunder samt otillräckligt socialt stöd från team eller ledare.
  Dålig kommunikation, vilket bl.a innefattar bristande förståelse, avsaknad av eller otydlig information vid t.ex förändringar, oklara rollfördelningar, otydliga eller orimliga förväntningar och krav.

  Ta del av rapporten från Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) här > >
  Ta del av rapporten från Arbetsmiljöverket här > >

Se till att Ert företag ligger steget före!

Utbilda de anställda inom kommunikation och samarbete

Det är inte svårare än vad man gör det. Med pedagogiska metoder och enkla verktyg kan jag hjälpa Er att bli ännu bättre. För visst vill väl Ni vara en trivsam arbetsplats med förståelse för sin personal? Där sjukskrivning och stress inte är ett stort problem? Och där konflikter/konflikträdsla inte genomsyrar relationerna? Se då till att agera proaktivt. Små förändringar hos varje individ skapar snabbt en lavineffekt – och smittar av sig till hela teamet. På sikt har ni en fått en kultur med nya sociala normer och en ännu bättre social arbetsmiljö.

"Vad vinner Vi på det?"

✔︎ Ni får glada och friska medarbetare! (Forskning visar direkt samband mellan goda relationer och god psykisk hälsa.)
✔︎ Ni får ökad lönsamhet! (Psykiskt välmående personal genererar mer pengar till företaget.)
✔︎ Ni får minskad personalomsättning! (Ni blir en arbetsplats där personalen vill stanna.)
✔︎ Ni blir en attraktiv arbetsgivare som lockar de bästa kandidaterna inom Er bransch! (Vilket är ett nödvändigt ont på framtidens konkurrensutsatta arbetsmarknad.)

Är Ni redo att utveckla företagets relationer och kommunikation?
Bra – då kan jag hjälpa Er!

HEADER_enbartbilder

Företag bokar mig som föreläsare och coach – media och reklambyråer anlitar mig som expert.

föreläsare ∙ KBT-terapeut ∙ DiSC- & ICF-coach ∙ "relationsexpert" ∙ författare

Logo7
Logo6
Logo4
Logo3
Logo2
Logo1

Inom vilket område vill Ert företag växa ännu mer?

Interna relationer

Forskning visar att det inte är kompetens som avgör om ett team blir framgångsrikt – det är relationerna inom teamet. Goda relationer är lika med goda resultat. Oavsett om ni tillhör ledningsgruppen, är en grupp mellanchefer, en projektgrupp eller en medarbetargrupp är ökad förståelse för er själva och varandra avgörande för hur ni kommer att prestera och leverera. För att lyckas skapa ett starkt band mellan teamets medlemmar krävs det ökad medvetenhet och personkännedom. Vilka olika drivkrafter och behov har vi? Vilka styrkor respektive svagheter har vi? På vilka olika sätt kommunicerar vi? Hur kan vi samarbeta bäst?

Externa relationer

Många företag har daglig kontakt med tredje part. Kanske jobbar ni med sälj? Inom service? Eller som konsulter? Vi skapar oss ett första intryck av människor snabbare än vi tror. Vissa studier menar att det sker inom loppet av några få sekunder, andra studier att det går snabbare än så: på en tiondels sekund. Det första vi söker hos andra är bland annat trygghet. Socialpsykologiska teorier menar samtidigt att vi är mest bekväma med människor som är ”lika” oss själva. Lär ni er att läsa av kunden snabbt kan ni bemöta och kommunicera med kunden på kundens egen nivå – vilket stärker relationen och ökar försäljningen!

Vad passar Era behov allra bäst?

CFO to CEO:
”What happens if we invest in educating our people, and then they leave us?”

CEO to CFO:
”What happens if we don’t and they stay?”