Din dolda sociala förmåga

Vill du bli mer socialt kompetent och skapa bättre relationer? Oroar du dig för hur andra uppfattar dig? Känner du dig ibland osäker i sociala situationer och önskar att du var bättre på att hantera konflikter? 

Då är detta rätt bok för dig!

Läs om hur du kan förstå dig själv och andra ännu bättre och komma närmre såväl vänner och kollegor som din partner. För att lyckas med det måste du använda dig av din dolda sociala förmåga. Du har den redan, du vet bara inte om det än. 

Det handlar om mentalisering, en medfödd förmåga som få är medvetna om och sällan utnyttjar i sitt vardagliga sociala liv. När du mentaliserar ser du dig själv utifrån och andra inifrån. Forskning visar att din mentaliseringsförmåga avgör hur du lyckas i det sociala samspelet. Och det bästa är att den går att öva upp!

I boken förklarar Jacqueline Joo vad mentalisering är och ger dig konkreta verktyg dels för hur du kan tänka och agera i sociala situationer, och dels för hur du undviker knepiga fällor vi alla lätt hamnar i.

PROVLÄS första delen av boken här bredvid/ovan. Klicka på bilden.

Boken är slutsåld i handeln – vill du köpa den? Mejla till info@jooconsulting.se och skriv “BOK” i ämnesraden. 

Forskning visar att din mentaliseringsförmåga är avgörande för hur du lyckas i det sociala samspelet. Mentalisering är ett TANKEVERKTYG och innebär förmågan att att se sig själv utifrån och andra inifrån. Att förstå sig själv på ett djupare plan – och att kunna sätta sig in i andras perspektiv är en viktig nyckel för att kunna skapa goda relationer.

Med hjälp av mentalisering förstår du:

  • Varför du beter dig som du gör (vilka tankar, önskningar, känslor, behov och tidigare erfarenheter som styr dina handlingar).
  • Hur andra uppfattar dig.
  • Varför andra beter sig som de gör (vilka tankar, önskningar, känslor, behov och tidigare erfarenheter som styr deras handlingar).

Bli tryggare i dig själv och dina relationer

Alltför ofta dömer vi oss själva och andra, oroar oss för vad andra tycker och tänker om oss samt tar våra egna tankar och känslor som sanning, utan att utforska huruvida de stämmer med verkligheten eller ej.

Detta försätter oss i en hel del obekväma sociala situationer vilka lätt kan leda till missförstånd eller konflikter. Med hjälp av mentalisering kan du inte bara förbättra din självförståelse utan också skapa bättre relationer, eftersom du både kan mentalisera kring dig själv och andra människor.

Mentalisering är ett kraftfullt verktyg vi alla har nytta av. Jacquelines bok i ämnet är både personlig och lättläst – jag rekommenderar den varmt!

Mentalisering förklarat i tre steg:

1. FÖRSTÅ DIG SJÄLV:

Om du inte förstår vem du är, varför ditt liv ser ut som det gör och vad du vill är det svårt att skapa goda genuina relationer. Vad är det egentligen som driver dig i ditt beteende? Hur medveten är du om hur dina tankemönster och känslor påverkar dig? Och vad anser du att du själv styr över i ditt liv och vad lämnar du åt slumpen?

När du mentaliserar kring dig själv i stunden stannar du upp och frågar dig själv: Hur kommer det sig att jag tänker, känner och agerar såhär just nu?

2. FÖRSTÅ HUR ANDRA UPPFATTAR DIG:

Om första steget i mentaliseringsprocessen är att lära dig förstå dig själv handlar nästa steg om att förstå hur andra uppfattar dig. Detta gör du genom att ”kliva ur” dig själv och titta på ditt eget beteende utifrån, ur andras perspektiv. På så sätt kan du också öka din självinsikt.

Att veta exakt hur andra uppfattar dig är däremot en omöjlighet och inte heller något du kan styra över. Alla du möter kommer att uppfatta dig på olika sätt utifrån deras egen unika historia.

3. FÖRSTÅ ANDRA:

Att se andra inifrån, det vill säga försöka förstå andra genom att sätta sig in i deras perspektiv, handlar väldigt lite om vetskap och desto mer om gissningar. Vi kan inte läsa andras tankar, inte heller veta exakt vad de önskar, känner eller har behov av.

Men du kan leka med tanken att du kliver in i deras kroppar och gissar dig till en historia som kan hjälpa dig att förstå varför de beter sig som de gör. 

På så sätt kan du inte enbart utveckla din empatiförmåga utan även skapa distans till andras beteende och sluta ta åt dig personligt av deras agerande.